Ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, openingsactiviteit, feestelijke ouderavond, de avond4daagse, de worstactie, Pasen en Goede Doelen acties.
Ook beheert zij de kas van de vrijwillige ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald.
Daarnaast tracht zij ouderparticipatie te bevorderen en andere ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt.

De leden vertegenwoordigen alle ouders van de school, dus spreek hen aan met je vraag of suggestie.

Ouderraadsleden
Voorzitter           
        Diana
                                   moeder van Luke           

Penningmeester       Suzan 
en Secretaris            moeder van Amy en Luke
 
Overige leden           Miranda
                                   moeder van Yvet

                                   Rian
                                   moeder van Noud en Yodi

                                   Ilona
                                   moeder van Noa en Ize

                                  Anthonetta
                                  moeder van Willem en Casimir

                                  Heleen
                                   moeder van Julius en Pepijn

                                  Erika
                                   moeder van Sanne en Sven

                                  Annet
                                   moeder van Nout en Jur

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.