Over onze school

Lezen, taal en rekenen vormen onze basisvaardigheden

De inspectie was onder de indruk hoe het onderwijs op de Horsthoek wordt vormgegeven en zij beoordeelden de onderdelen als hoogst haalbaar. 
Het bezoek op de Horsthoek werd door hen zelfs als inspirerend ervaren

• Doel van het onderwijs op de Horsthoek:
           - meedenken wordt gestimuleerd
           - het leren van elkaar
           - het nemen van initiatief
           - het zoeken naar oplossingen 

• Kwalitatief en sterk oudercontact vinden wij essentieel

De echte wereld

De school werkt vanuit het Ontwikkelings-gericht Onderwijsconcept (OGO). Het uitgangspunt is dat kinderen de wereld willen verkennen.... 

Medezeggenschapsraad

Invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad....  

Vrienden van de Horsthoek

De stichting heeft als doelstelling: het ondersteunen van de Horsthoek... 

 

Engels

In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen Engelse les... 

 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven... 

Hoogbegaafdheid

In het kader van Passend Onderwijs is het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe.