Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO-onderwijs)

Het uitgangspunt is verwondering en nieuwsgierigheid. Kinderen die de wereld willen verkennen, ook de wereld die verder af ligt van hun directe leefwereld. Het is daarom belangrijk aan te sluiten bij hun eigen ervaringen, interesses en mogelijkheden. Dit doen wij door het werken in thema’s dat voor verbinding tussen de verschillende vakken zorgt en vorm geeft aan wat maatschappelijk gezien van belang is om te leren. Daarbij betrekken wij de initiatieven en de vragen van de kinderen net zo goed als de plannen en de bedoelingen van de leerkracht.

De kinderen leren op zichzelf te vertrouwen zodat zij verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het niet alleen om overdracht van cognitieve kennis en vaardigheden, maar ook om de vorming van onderzoek vaardigheden, sociale-, morele- en creatieve vaardigheden en houdingen.

De relatie tussen kinderen onderling en tussen leerkracht en kinderen heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen vinden wij daarbij een voorwaarde. Wij stimuleren kinderen mee te denken en van elkaar te leren. Daarbij benadrukken wij vooral wat goed gaat bij het kind.

De resultaten van ons onderwijs meten wij op verschillende manieren. Deze worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording en voor de evaluatie van de resultaten van onze school. We maken ontwikkeling o.a. zichtbaar in een portfolio.

De belangrijkste kenmerken van ons Ontwikkelingsgericht onderwijs zijn;

OGO stimuleert de ontwikkelmogelijkheden, waarover kinderen al beschikken, optimaal te benutten en uit te breiden.
OGO streeft een brede persoonsontwikkeling van kinderen na, mede door fundamentele kennis en vaardigheden.
OGO bestaat uit sociaal-culturele activiteiten en inhouden die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en die betekenis voor hen hebben en kunnen gaan krijgen.
OGO steunt op het aandeel van de leerkrachten. Zij stellen zich op als partner van leerlingen door hulp te geven bij de uitvoering van sociaal-culturele activiteiten. Zij bemiddelen tussen behoeften en betekenissen van kinderen aan de ene kant en de cultuuroverdracht aan de andere (Janssen-Vos. 2014). 

Echte spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen voor betekenisvolle leerinhouden.
Echte problemen en kwesties dagen uit tot kritisch handelen en denken.
Samen werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Wil je een afspraak maken voor een rondleiding of kennismaking? Dan verwijzen we je naar deze pagina

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op onze Facebook pagina.

en ook op onze Instagram