Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype, in het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad komt eens in de zes weken samen.

Het schoolbestuur en/of de directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur en/of de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho).

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Soms moeten het schoolbestuur en/of de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur en/of de directie moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Samenstelling,                     
                                                                   
- voorzitter:                              Wilke  
- secretaris:                             Daphne   
- notulist:                                 Cas   
- ouder:                                   Bertine
- personeel:                             Naomi

Ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, openingsactiviteit, feestelijke ouderavond, de avond4daagse, de worstactie, Pasen en Goede Doelen acties.
Ook beheert zij de kas van de vrijwillige ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald.
Daarnaast tracht zij ouderparticipatie te bevorderen en andere ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt.
De leden vertegenwoordigen alle ouders van de school, dus spreek hen aan met je vraag of suggestie.

Ouderraadsleden
Voorzitter                  Annet
                                   moeder van Jur
Penningmeester      Hellen
                                   moeder van Julius en Pepijn
Secretaris                Ilona
                                   moeder van Noa en Ize
                                  Anthonetta
                                  moeder van Willem en Casimir
Overige leden           Miranda
                                   moeder van Yvet
                                   Henrico
                                   vader van Lieke en Bibi
                                   Han
​                                   vader van Lotte en Evi
                                   Teska
                                   moeder van Farah en Thom
                                   Gert
​                                   vader van Joep en Lotte
                         
          Cynthia
                                    moeder van Ryan en Jaimy

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op onze Facebook pagina.