Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontdekken en voelen

overal kijken

alles beleven

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Communicatie met ouders

Klassenouders

Aan iedere (combinatie)klas zijn klassenouders verbonden. Zij zijn het aanspreekpunt van de juf en nemen organisatietaken van haar over. Ouders kunnen door hen worden aangesproken om bijvoorbeeld te assisteren bij vervoer e.d. 

Vervoer leerlingen

Alle groepen gaan naar aanleiding van de thema’s die behandeld worden, meerdere keren per jaar op excursie. Afhankelijk van het aantal excursies zal er in de groepen 1 t/m 6 een dag op stap ingepland worden die zoveel mogelijk aansluit bij een van de gevolgde thema’s. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan hiervoor meerdere malen in een schooljaar een educatief uitstapje maken.. In de groepen 7 en 8 gaan de kinderen drie dagen op stap naar Giethoorn.

Verkeersouder

Het verkeer in de omgeving van de school heeft de nodige aandacht. Op school hebben wij een verkeersouder. Jolanda Raveling. Jolanda is het aanspreekpunt op school over verkeersveiligheid. Zij heeft contact met de gemeente, de politie en VVN over de verkeersveiligheid van de kinderen. U kunt haar altijd aanspreken over aangelegenheden die met de verkeersveiligheid van uw kind te maken hebben. 

Wij willen u wijzen op de verkeerssituatie bij school. Wij denken dat we nog meer rekening met elkaar kunnen houden. Het verkeer dat langs school gaat bij het aan- en uitgaan van de school betreft met name. “onze” ouders, dus wijzelf. Deze “spits” willen we spreiden d.m.v. onderstaande punten. 

OPROEP!!! 
We willen u met nadruk vragen een bijdrage te leveren aan de veiligheid bij school d.m.v. de volgende punten: 

Kom met de fiets

Probeer het halen en brengen van uw kinderen met de auto zo veel mogelijk te beperken. Het onder begeleiding fietsen is voor uw kind een belangrijke ervaring om zich het verkeer eigen te maken.

Parkeren

De adviezen die opgesteld zijn voor het halen en brengen van uw kinderen, van en náár school:

  • Zet uw auto altijd achteraan in de rij met geparkeerde auto’s en zoveel mogelijk in de berm, zodat de doorgang vrij is;
  • De rijrichting op de Schoolweg hebben we voor vervoerders van de kinderen van school vastgesteld op éénrichting en wel vanaf de Eperweg richting Oenerweg. Voordat de school begint of nadat de school uit is, is keren op de weg of achteruitrijden erg gevaarlijk;  
  • Parkeer uw auto niet langs de Oenerweg maar langs de Schoolweg;
  • Stop niet midden op de weg om uw kind uit te laten, plots remmende auto's en openslaande portieren zorgen voor gevaarlijke situaties voor de kinderen die op de fiets naar school komen. Bovendien levert dit ook een gevaarlijke situatie op voor uw uitstappende kind;
  • Indien u in een hogere auto of bus uw kind komt halen, zorg er dan voor dat deze het zicht voor overstekende kinderen niet belemmert. 

Wilt u bovenstaande punten ook doorgeven aan eventuele oppassers/opa’s en oma’s. 

Op de fiets

Zet uw fiets voorbij de uitgang van het schoolplein in de richting waarin u wegfietst, maar houd daarbij ruimte vrij voor de schoolbus. Zo hoeft u de uitgang niet te passeren. Dus:

  • Fietst u richting stoplichten plaatst u de fiets voorbij de uitgang van het schoolplein tegen het hek bij de speelhuisjes.
  • Fietst u richting Oenerweg, plaatst u de fiets voorbij de uitgang van het schoolplein bij de klimrekken. Zo kunnen de schoolkinderen overzichtelijker en sneller de weg op.

Als voetganger wordt u verzocht de uitgang van het schoolplein te nemen voorbij de school in de richting waarin u weggaat. Dus: 

  • richting Oenerweg - de uitgang bij de klimrekken
  • richting stoplichten - de uitgang bij de vlaggenmast

Wij hebben er vertrouwen in dat het op deze manier gaat lukken. 
 

Hoofdluiscontrole

De Horsthoek helpt mee om luizen en neten binnen school te beperken. Hiervoor worden alle kinderen in de week na elke vakantie gecontroleerd door luizenouders. Ouders worden benaderd wanneer hun kind luizen en/of neten heeft waarbij indien nodig advies wordt gegeven. Als er luizen en/of neten aangetroffen worden, wordt er een nacontrole gedaan.

Merkt u bij uw kind dat er luizen en/of neten zijn? Meldt dit aan de leerkracht en aan de vrienden/vriendinnen van uw kind: dan kunnen we samen een plaag voorkomen. 

Voor advies kunt u altijd terecht bij de leerkracht en de luizenouders en op
Luizen wat nu .pdf    (februari 2014)
 

Klachtenregeling

Aurora Onderwijsgroep wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig en veilig voelt in onze schoolomgeving. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft.

Onze school heeft een schoolcontactpersoon, dat is Marieke Houtman.
De schoolcontactpersoon is er voor iedereen met een klacht, die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de schoolcontactpersoon. 

Wanneer er een probleem is ontstaan, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. Als dat te weinig oplevert kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. Aurora Onderwijsgroep heeft een klachtenroute opgesteld om samen met ons tot een oplossing te komen. Op de website van Aurora Onderwijsgroep vindt u de routekaart en de uitgebreide klachtenregeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op onze Facebook pagina.