Buitenschoolse opvang

Overblijven

Voor de kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, is er van 12:00 uur tot 13:00 uur mogelijkheid tot overblijven. Van 12:00 uur tot 12:15 uur eten de kinderen hun meegebrachte lunch onder begeleiding van de eigen leerkracht of overblijfouder in hun klas. Vanaf 12:15 uur vallen de kinderen onder het toezicht van de overblijfmedewerkers. Na het eten is er tijd om buiten te spelen of te knutselen. Het overblijven kost € 1,50 per keer.

BSO

In overleg met de M.R., is het bestuur van de stichting Proo een overeenkomst met ’t Hummelhuis voor de Buiten Schoolse Opvang (B.S.O.) aangegaan. Kinderen kunnen voor en na schooltijd op de locatie MFA-Oost, de Heerd worden opgevangen. Zij worden daar met een busje naar toe vervoerd.

Momenteel wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is onder de huidige ouders voor een continurooster en/of buitenschoolse opvang op onze locatie.  

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.